8/26/2019

Update 26-08-2019 - пачатак акупацыі 41га

Чарговая падборка здымкаў 41га.
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

Different pics from 1941.
All images are clickable and linking to original photos.

Очередная подборка снимков 41го.
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

8/23/2019

Update 23-08-2019 - старажытныя тэксты пра Магілёў

Чарговае папаўненьне АРХІВА тэкставых дакументаў !!! Арыгінальныя крыніцы з апісаньнямі Магілёва 1678, 1698, 1913, 1918 і таксама арыгінальныя лісты Мікалая ІІ з стаўкі.

Next udpade of the archive of text documents!!! Documents from 1678, 1698, 1913, 1918 and original letters of Nikolai 2 from headquarter.

Очередное пополнение АРХИВА текстовых документов !!! Оригинальные источники с описаниями Могилева 1678, 1698, 1913, 1918 и также оригинальные письма Николая 2 из ставки.
---------------------------
"Апісанне падарожжа польскага па-сольства ў Маскву ў 1678 годзе", 1891 г. - Бернард Леапольд Францыск Таннэр - скан з інтэрнэту / рус. (спасылка на лацінскі арыгінал: Legatio polono-Lithuanica in Moscoviam)

"Падарожжа стольніка П.А. Талстога па Еўропе (1697–1699)", 1698 г. - граф Пётр Андрэевіч Талстой - скан з інтэрнэту / рус.

"Нашы касьцёлы - ч.1" , 1913 г. - польскі каталог касьцёлаў былой Рэчы Паспалітай - скан з інтэрнэту / пол. - аўтар: Fryderyk Józefat Żyskar

"Нашы касьцёлы - ч.41" , 1913 г. - польскі каталог касьцёлаў былой Рэчы Паспалітай - скан з інтэрнэту / пол. - аўтар: Fryderyk Józefat Żyskar

Дакумент, 1916 г. - часткі арыгінальных лістоў Мікалая ІІ да князя Мікалая Мікалаевіча / скан з арыгінала (спасылка на аўкцыён) / рус.

"Die Woche", 1918 г. - №44 ад 02.11.1918 г. / скан / арыгінал (спасылка на пераклад).

8/19/2019

Update 19-08-2019 - савецкі Магілёў

Розныя здымкі савецкага Магілёва 1970-80х.
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

Different pics of sovyet Mogilev from 1970-80th.
All images are clickable and linking to original photos.

Разные фото советского Могилева 1970-80х.
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

8/16/2019

Update 16-08-2019 - арыгіналы гравюр з "Нівы" 1901г.

Сканы арыгінальных здымкаў Астанковіча, супрацоўніка піцерскай "Нівы", якія былі выкарыстаныя ў №11 за 1901 г. Арыгіналы захоўваюцца ў дзяржаўным музэі гісторыі С.-Пецербурга. Шкада, што знойдзена пакуль толькі 4 выявы з вялікага мноства зробленых Астанковічам да гэтага нумару здымкаў .
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

Scans of original photos of Ostankovich for the newspaper Niva (St. Petersburg). Original pics stored in State museum of the St. Peterburg's history.
All images are clickable and linking to original photos.

Сканы оригинальных снимков Останковича, сотрудника питерской "Нивы", которые были использованы в №11 за 1901г. Оригиналы снимков хранятся в государственном музее истории С.-Петербурга. Жаль, что пока что найдено только 4 изображения из большого количества сделанных Останковичем к этому номеру снимков.
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

8/12/2019

Update 12-08-2019 - 1941 год (рознае)

Розныя здымкі 1941 г.
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

Different pics from 1941.
All images are clickable and linking to original photos.

Разные фото 1941 г.
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

8/09/2019

Update 09-08-2019 - першае дзесяцігодзьдзе пасьля вайны

Рарытэтныя здымкі Магілёва канца 40х, пачатка 50х.
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

Rare photos of Mogilev from end of 40s, begin of 50s.
All images are clickable and linking to original photos.

Раритетные снимки Могилева конца 40х, начала 50х.
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

8/05/2019

Update 05-08-2019 - Мікалай 2 і стаўка 1916

Некалькі новых здымкаў з Мікалаем ІІ Раманавым у стаўцы 1916 г.
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

Some new pics of tzar Nikolai 2 in armee headquarter 1916.
All images are clickable and linking to original photos.

Несколько новых фоток с Николаем 2 Романовым в ставке 1916 г.
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.