11/13/2018

Update 13-11-2018 - 1918 першая частка

Пакуль працягваецца ўнікальная выстава "Невядомы Магілёў: 1918" (Болдзіна 1) публікуем першую падборку здымкаў 1918 года зробленых невядомым нямецкім фатаграфам. Пачнем з ракі Дубравенкі і яе аколіц.
Увага! Выстава працуе толькі да 30.11. - спяшайцеся наведаць і зарашайце сяброў!
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

During the unique exhibition "Unknown Mohilew: 1918" we post the first part of a great collection of photos from 1918 (made by unknown german photograf).
All images are clickable and linking to original photos.

Пока продолжается уникальная выставка "Неизвестный Могилев: 1918" (Болдина 1) публикуем первую подборку снимков 1918 года сделанных неизвестным немецким фотографом. Начнем с реки Дубровенки и ее околиц.
Внимание! Выставка работает только до 30.11. - спешите посетить и приглашайте друзей!
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

10/30/2018

Update 30-10-2018 - навіны

Некалькі новых здымкаў часоў другой сусьветнай.
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.
І таксама ў блоге перакладаў чытаем апошні кавалак апісаньня Магілёва 1822 г. (габрэі, сельская гаспадарка і інш.): чытаць ТУТ !
І таксама запрашаю на супер выставу "Невядомы Магілёў: 1918", якая адкрыецца на Болдзіна 1 ужо заўтра !!! 31.10. у 17:00

Some new pics from 1941 and 1943.
All images are clickable and linking to original photos.
And on 31.10. in exhibition hall on Boldzina 1 starts an amazing exhibition "Unknown Mohilew 1918".

Несколько новых снимков военного времени.
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.
И еще в блоге переводов опубликована последняя часть описания Могилева 1822 г. (евреи, сельское хозяйство и др.): читать ТУТ !
И также приглашаю всех на супер выставку "Неизвестный Могилев: 1918", которая откроется на Болдина 1 уже завтра !!! 31.10. в 17:00

10/19/2018

Update 19-10-2018 - 1941 і 1822

Некалькі новых здымкаў 1941 г.
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.
І таксама ў блоге перакладаў чытаем перадапошні кавалак апісаньня Магілёва 1822 г. (падрабязнасьці жыцьця сялян, драўляная архітэктура і т.п.): чытаць ТУТ !
І таксама запрашаю на супер выставу "Невядомы Магілёў: 1918", якая адкрыецца на Баолдзіна 1, 31.10.

Some new pics from 1941.
All images are clickable and linking to original photos.
And on 31.10. in exhibition hall on Boldzina 1 starts an amazing exhibition "Unknown Mohilew 1918".

Несколько новых снимков 1941.
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.
И еще в блоге переводов опубликована предпоследняя часть описания Могилева 1822 г. (подробности жизни крестьян, деревянная архитектура и т.д.): читать ТУТ !
И также приглашаю всех на супер выставку "Неизвестный Могилев: 1918", которая откроется на Болдина 1, 31.10.

10/12/2018

Update 12-10-2018 - усяго патрошкі

Зноўку велізарны дзякуй пану Казакову за дапамогу ў набыцьці новых аэраздымкаў !!!!
Публікуем наступныя 4 здымка: Задняпроўе 1941 і агульныя панарамы з большай вышыні восені 1943.
Дзякуючы гэтым здымкам таксама атрымалася нарэшце зрабіць дакладную прывязку вялікай серыі здымкаў з малавядомым казарменным комплексам, які раней памылкова адносіўся да Бярозаўскай вул.
І таксама ў блоге перакладаў апублікаваная другая частка апісаньня Магілёва 1822 г. (з неверагоднымі, раней невядомымі фактамі пра паўстаньне 1661 і іншыя старонкі гісторыі горада): чытаць ТУТ !

Thanks a lot to mr. Kazakow, who helped us to get many new aerials !!!!
Today we are posting next 4 of them: the airfield on Lupalawa and more, 1941-1943.

Снова огромнейшая благодарность господину Казакову за помощь в приобретении новых АФС!!!!
Публикуем следущие 4 снимка: Заднепровье 1941 и общие панорамы с большой высоты 1943.
Благодаря этим снимкам также наконец-то удалось сделать точную привязку большой серии снимков с малоизвестным казарменным комплексом, который раньше ошибочно относился к Березовской улице.
И еще в блоге переводом опубликована вторая часть описания Могилева 1822 г. (с невероятными, ранее неизвестными фактами о восстании 1661 и других страницах истории города: читать ТУТ !

9/28/2018

Update 28-09-2018 - аэраздымкі і пераклад

Велізарны дзякуй пану Казакову за дапамогу ў набыцьці новых аэраздымкаў !!!!
Публікуем першыя 4 здымка: Задняпроўе, Буйнічы і Магілёў-2 ад 23.10.1943.
А таксама раю зьвярнуць увагу на першую частку неверагодна цікавага апісаньня горада 1822г. ад невядомага падарожніка з Галіцыі: чытаць ТУТ !

Thanks a lot to mr. Kazakow, who helped us to get many new aerials !!!!
Today we are posting 4 of them: the link bank of Dneper, Buynichy and rail station from 23.10.1943.

Огромнейшая благодарность господину Казакову за помощь в приобретении новых АФС!!!!
Публикуем первые 4 снимка: Заднепровье, Буйничи и Могилев-2 от 23.10.1943.
И также советую обратить внимание на первую часть невероятно интересного описания города 1822г. от неизвестного путешественника из Галиции: читать ТУТ !

9/20/2018

Update 20-09-2018 - фоткі 1941 і 1950

У чаканьні некалькіх публікацый вялікага папаўненьня калекцыі аэраздымкаў (дзякуючы дапамоге В. Казакова) выставім некалькі з "новых" здымкаў горада сярэдзіны ХХ ст.
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

During waiting auf new posts with great update if aerialc collection (thanks to W. Kazakow for helping) we will post some "new" pics of Mohilow.
All images are clickable and linking to original photos.

В ожилании нескольких публикаций большого пополнения колекции аэроснимков (благодаря помощи В. Казакова) выставим несколько из "новых" снимков города середины ХХв.
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

9/14/2018

Update 14-09-2018 - успаміны пра абарону Магілёва

Велізарны дзякуй нашым сябрам з Новамаскоўску (Сталінагорску), якія знайшлі і апублікавалі успаміны аднаго з камітэтчыкаў, які прымаў удзел у арганізацыі абароны Магілёва ўлетку 1941 года. Успаміны без купюр па СПАСЫЛЦЫ !
Арыгінальны рукапіс можна паглядзець у Архіве пісьмовых дакументаў нашай старонкі пад годам 1941.

Thanks a lot to our friends from Nowomoskows, who found and publicated the memories of one KGB man which took a part in defense of Mohilew in july 1941. The uncensored memories can be found via LINK !

Огромнейшая благодарность нашим друзьям из Новомосковска (Сталиногорска), которые нашли и опубликовали воспоминания одного из комитетчиков, который принимал участие в организации обороны Могилева летом 1941 года. Воспоминания без купюр по ССЫЛКЕ !
Оригинальную рукопись можно посмотреть в Архиве письменных документов нашей страницы под годом 1941.