8/19/2019

Update 19-08-2019 - савецкі Магілёў

Розныя здымкі савецкага Магілёва 1970-80х.
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

Different pics of sovyet Mogilev from 1970-80th.
All images are clickable and linking to original photos.

Разные фото советского Могилева 1970-80х.
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

8/16/2019

Update 16-08-2019 - арыгіналы гравюр з "Нівы" 1901г.

Сканы арыгінальных здымкаў Астанковіча, супрацоўніка піцерскай "Нівы", якія былі выкарыстаныя ў №11 за 1901 г. Арыгіналы захоўваюцца ў дзяржаўным музэі гісторыі С.-Пецербурга. Шкада, што знойдзена пакуль толькі 4 выявы з вялікага мноства зробленых Астанковічам да гэтага нумару здымкаў .
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

Scans of original photos of Ostankovich for the newspaper Niva (St. Petersburg). Original pics stored in State museum of the St. Peterburg's history.
All images are clickable and linking to original photos.

Сканы оригинальных снимков Останковича, сотрудника питерской "Нивы", которые были использованы в №11 за 1901г. Оригиналы снимков хранятся в государственном музее истории С.-Петербурга. Жаль, что пока что найдено только 4 изображения из большого количества сделанных Останковичем к этому номеру снимков.
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

8/12/2019

Update 12-08-2019 - 1941 год (рознае)

Розныя здымкі 1941 г.
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

Different pics from 1941.
All images are clickable and linking to original photos.

Разные фото 1941 г.
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

8/09/2019

Update 09-08-2019 - першае дзесяцігодзьдзе пасьля вайны

Рарытэтныя здымкі Магілёва канца 40х, пачатка 50х.
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

Rare photos of Mogilev from end of 40s, begin of 50s.
All images are clickable and linking to original photos.

Раритетные снимки Могилева конца 40х, начала 50х.
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

8/05/2019

Update 05-08-2019 - Мікалай 2 і стаўка 1916

Некалькі новых здымкаў з Мікалаем ІІ Раманавым у стаўцы 1916 г.
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

Some new pics of tzar Nikolai 2 in armee headquarter 1916.
All images are clickable and linking to original photos.

Несколько новых фоток с Николаем 2 Романовым в ставке 1916 г.
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

7/29/2019

Update 29-07-2019 - школы і вучэльні

Здымкі з музэя педвучэльні і педінстытута 1950-1980х.
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

Photos from museum of pedagogical college and pedagogical high school, 1950-80th.
All images are clickable and linking to original photos.

Снимки из музея педучилища и пединститута 1950-1980х.
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

7/25/2019

Update 25-07-2019 - ваенныя прэўюшкі

Новыя здымкі з інтэрнэту пра Магілёў 1941-44.
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

New pics from web about Mogilev 1941-43.
All images are clickable and linking to original photos.

Новые снимки из интернета про Могилев 1941-44.
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.