12/06/2018

Update 06-12-2018 - фоткі часоў вайны

Пакуль мы ўсю ўвагу перакінулі на выставу 1918, накапілася вялікая колькасьць іншых здымкаў у чаканьні публікацыі. Пачнем з часткі ваенных здымкаў, апошнія з тых, што былі паказаныя ў мінулым годзе. Далей будуць выстаўляцца толькі раней неапублікаваныя ўнікальныя кадры.
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

The last 2nd world war photos from the exhibition of last year.
All images are clickable and linking to original photos.

Пока мы направили все внимание на выставку 1918, накопилось большое количество других снимков в ожидании публикации. Начнем с части военных фоток, последних из тех, что были показаны в прошлом году. Дальше будут выставляться только ранее неопубликованные уникальные кадры.
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

11/26/2018

Update 26-11-2018 - 1918 другая частка

Застаюцца ўсяго некалькі дзён да канца выставы "Невядомы Магілёў: 1918" (Болдзіна 1). А мы публікуем наступную падборку здымкаў зь яе. Сёньня на чарзе дняпроўскі мост у розных ракурсах.
Увага! Выстава працуе толькі да 30.11. - спяшайцеся наведаць і запрашайце сяброў!
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

We have only few days before closing the unique exhibition "Unknown Mohilew: 1918". And we continuing to post the pics of a great collection from 1918 (made by unknown german photograf).
All images are clickable and linking to original photos.

Остается всего несколько дней до конца выставки "Неизвестный Могилев: 1918" (Болдина 1). А мы публикуем следущую подборку снимков с нее. Сегодня на очереди днепровский мост в различных ракурсах.
Внимание! Выставка работает только до 30.11. - спешите посетить и приглашайте друзей!
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

11/20/2018

Update 20-11-2018 - 1918 з польскай газэты

А цяпер доўгачаканая падборка здымкаў з польскай газэты 1918 г., ўпершыню паказаная ў добрай якасьці на выставе "Невядомы Магілёў: 1918" (Болдзіна 1). Пераклад артыкула пра Магілёў з гэтай газэты можна прачытаць ТУТ, а арыгінал даступны ў нашым архіве тэкставых дакументаў.
Увага! Выстава працуе толькі да 30.11. - спяшайцеся наведаць і зарашайце сяброў!
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

Finaly we can see the pictures from polen newspaper of 1918 in good quality. The pictures we published at the unique exhibition "Unknown Mohilew: 1918".
All images are clickable and linking to original photos.

А теперь долгожданная подборка снимков из польской газеты 1918 г., впервые показанная в хорошем качестве на выставке "Неизвестный Могилев: 1918" (Болдина 1). Перевод статьи про Могилев из этой газеты можно прочитать ТУТ, а оригинал доступен в нашем архиве текстовых документов.
Внимание! Выставка работает только до 30.11. - спешите посетить и приглашайте друзей!
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

11/13/2018

Update 13-11-2018 - 1918 першая частка

Пакуль працягваецца ўнікальная выстава "Невядомы Магілёў: 1918" (Болдзіна 1) публікуем першую падборку здымкаў 1918 года зробленых невядомым нямецкім фатаграфам. Пачнем з ракі Дубравенкі і яе аколіц.
Увага! Выстава працуе толькі да 30.11. - спяшайцеся наведаць і зарашайце сяброў!
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

During the unique exhibition "Unknown Mohilew: 1918" we post the first part of a great collection of photos from 1918 (made by unknown german photograf).
All images are clickable and linking to original photos.

Пока продолжается уникальная выставка "Неизвестный Могилев: 1918" (Болдина 1) публикуем первую подборку снимков 1918 года сделанных неизвестным немецким фотографом. Начнем с реки Дубровенки и ее околиц.
Внимание! Выставка работает только до 30.11. - спешите посетить и приглашайте друзей!
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

10/30/2018

Update 30-10-2018 - навіны

Некалькі новых здымкаў часоў другой сусьветнай.
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.
І таксама ў блоге перакладаў чытаем апошні кавалак апісаньня Магілёва 1822 г. (габрэі, сельская гаспадарка і інш.): чытаць ТУТ !
І таксама запрашаю на супер выставу "Невядомы Магілёў: 1918", якая адкрыецца на Болдзіна 1 ужо заўтра !!! 31.10. у 17:00

Some new pics from 1941 and 1943.
All images are clickable and linking to original photos.
And on 31.10. in exhibition hall on Boldzina 1 starts an amazing exhibition "Unknown Mohilew 1918".

Несколько новых снимков военного времени.
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.
И еще в блоге переводов опубликована последняя часть описания Могилева 1822 г. (евреи, сельское хозяйство и др.): читать ТУТ !
И также приглашаю всех на супер выставку "Неизвестный Могилев: 1918", которая откроется на Болдина 1 уже завтра !!! 31.10. в 17:00

10/19/2018

Update 19-10-2018 - 1941 і 1822

Некалькі новых здымкаў 1941 г.
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.
І таксама ў блоге перакладаў чытаем перадапошні кавалак апісаньня Магілёва 1822 г. (падрабязнасьці жыцьця сялян, драўляная архітэктура і т.п.): чытаць ТУТ !
І таксама запрашаю на супер выставу "Невядомы Магілёў: 1918", якая адкрыецца на Баолдзіна 1, 31.10.

Some new pics from 1941.
All images are clickable and linking to original photos.
And on 31.10. in exhibition hall on Boldzina 1 starts an amazing exhibition "Unknown Mohilew 1918".

Несколько новых снимков 1941.
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.
И еще в блоге переводов опубликована предпоследняя часть описания Могилева 1822 г. (подробности жизни крестьян, деревянная архитектура и т.д.): читать ТУТ !
И также приглашаю всех на супер выставку "Неизвестный Могилев: 1918", которая откроется на Болдина 1, 31.10.

10/12/2018

Update 12-10-2018 - усяго патрошкі

Зноўку велізарны дзякуй пану Казакову за дапамогу ў набыцьці новых аэраздымкаў !!!!
Публікуем наступныя 4 здымка: Задняпроўе 1941 і агульныя панарамы з большай вышыні восені 1943.
Дзякуючы гэтым здымкам таксама атрымалася нарэшце зрабіць дакладную прывязку вялікай серыі здымкаў з малавядомым казарменным комплексам, які раней памылкова адносіўся да Бярозаўскай вул.
І таксама ў блоге перакладаў апублікаваная другая частка апісаньня Магілёва 1822 г. (з неверагоднымі, раней невядомымі фактамі пра паўстаньне 1661 і іншыя старонкі гісторыі горада): чытаць ТУТ !

Thanks a lot to mr. Kazakow, who helped us to get many new aerials !!!!
Today we are posting next 4 of them: the airfield on Lupalawa and more, 1941-1943.

Снова огромнейшая благодарность господину Казакову за помощь в приобретении новых АФС!!!!
Публикуем следущие 4 снимка: Заднепровье 1941 и общие панорамы с большой высоты 1943.
Благодаря этим снимкам также наконец-то удалось сделать точную привязку большой серии снимков с малоизвестным казарменным комплексом, который раньше ошибочно относился к Березовской улице.
И еще в блоге переводом опубликована вторая часть описания Могилева 1822 г. (с невероятными, ранее неизвестными фактами о восстании 1661 и других страницах истории города: читать ТУТ !