9/28/2018

Update 28-09-2018 - аэраздымкі і пераклад

Велізарны дзякуй пану Казакову за дапамогу ў набыцьці новых аэраздымкаў !!!!
Публікуем першыя 4 здымка: Задняпроўе, Буйнічы і Магілёў-2 ад 23.10.1943.
А таксама раю зьвярнуць увагу на першую частку неверагодна цікавага апісаньня горада 1822г. ад невядомага падарожніка з Галіцыі: чытаць ТУТ !

Thanks a lot to mr. Kazakow, who helped us to get many new aerials !!!!
Today we are posting 4 of them: the link bank of Dneper, Buynichy and rail station from 23.10.1943.

Огромнейшая благодарность господину Казакову за помощь в приобретении новых АФС!!!!
Публикуем первые 4 снимка: Заднепровье, Буйничи и Могилев-2 от 23.10.1943.
И также советую обратить внимание на первую часть невероятно интересного описания города 1822г. от неизвестного путешественника из Галиции: читать ТУТ !

9/20/2018

Update 20-09-2018 - фоткі 1941 і 1950

У чаканьні некалькіх публікацый вялікага папаўненьня калекцыі аэраздымкаў (дзякуючы дапамоге В. Казакова) выставім некалькі з "новых" здымкаў горада сярэдзіны ХХ ст.
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

During waiting auf new posts with great update if aerialc collection (thanks to W. Kazakow for helping) we will post some "new" pics of Mohilow.
All images are clickable and linking to original photos.

В ожилании нескольких публикаций большого пополнения колекции аэроснимков (благодаря помощи В. Казакова) выставим несколько из "новых" снимков города середины ХХв.
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

9/14/2018

Update 14-09-2018 - успаміны пра абарону Магілёва

Велізарны дзякуй нашым сябрам з Новамаскоўску (Сталінагорску), якія знайшлі і апублікавалі успаміны аднаго з камітэтчыкаў, які прымаў удзел у арганізацыі абароны Магілёва ўлетку 1941 года. Успаміны без купюр па СПАСЫЛЦЫ !
Арыгінальны рукапіс можна паглядзець у Архіве пісьмовых дакументаў нашай старонкі пад годам 1941.

Thanks a lot to our friends from Nowomoskows, who found and publicated the memories of one KGB man which took a part in defense of Mohilew in july 1941. The uncensored memories can be found via LINK !

Огромнейшая благодарность нашим друзьям из Новомосковска (Сталиногорска), которые нашли и опубликовали воспоминания одного из комитетчиков, который принимал участие в организации обороны Могилева летом 1941 года. Воспоминания без купюр по ССЫЛКЕ !
Оригинальную рукопись можно посмотреть в Архиве письменных документов нашей страницы под годом 1941. 

9/07/2018

Update 07-09-2018 - аэраклюб 1936

Унікальны і мегацікавы выпускны здымак магілёўскага аэраклюба (які зьмяшчаўся ў 1930х у будынку былога дваранскага сходу, на вуглу Першамайскай і Камсамольскай).
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

Very rare and interesting collage of students from pilote-school, 1936.
All images are clickable and linking to original photos.

Уникальный и мега интересный снимок могилевского аэроклуба (который находился в 1930х в здании бывшего дворянского собрания, на углу Первомайской и Комсомольской).
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

9/03/2018

Update 03-09-2018 - лета 1941

Вялікая падборка розных здымкаў 1941 года.
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

Big set of different pictures of 1941.
All images are clickable and linking to original photos.

Большая подборка разных фото 1941.
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.