5/17/2018

Update 17-05-2018 - вайна...

Вялікая падборка новых здымкаў часоў вайны.
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

Big set of new photos from the WW2 time.
All images are clickable and linking to original photos.

Большая подборка новых фото времен войны.
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

5/14/2018

Update 14-05-2018 - сінагогі

Сёняшні апдэйт гэта некалькі ракурсаў з роспісамі заходняна боку Халоднай сінагогі (ня ведаю, чаму не выставіў іх раней) і унікальны здымак былой сінагогі "Шура" на Болдзіна, адзіны вядомы здымак, на якім добра бачны бакавы фасад сінагогі.
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

Today i will post some views of paintings of western side of Cold synagogue (don't know why i've not posted them earlier) and the unique and rare pic of the "Shura" synagogue on Boldina st. This ist the only one known photo of this synagogue.
All images are clickable and linking to original photos.

Сегодняшнее обновление это несколько ракурсов с росписями западной стены Холодной синагоги (не знаю почему я не выставлял их раньше) и уникальный снимок бывшей синагоги "Шура" на Болдина, единственный известный снимок, на котором хорошо виден боковой фасад синагоги.
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

5/07/2018

Update 07-05-2018 - савецкі Магілёў

Некалькі яшчэ савецкіх ракурсаў 1950-80х
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

Some sovyet photos from 1950-80th.
All images are clickable and linking to original photos.

Несколько новых советских снимков 1950-80х.
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

5/04/2018

Update 04-05-2018 - акупацыя

Пакараньне падпольшчыкаў (25.04.1942) і нямецкі Першамай 1943.
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

Execution of partisans (25.04.1942) and "Labour day" in occupated Mogilew 1943.
All images are clickable and linking to original photos.

Казнь подпольщиков (25.04.1942) и немецкий Первомай 1943.
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.