1/26/2018

Update 26-01-2018 - тэкставыя докі

Мега вялікі апдэйт у Архіве тэкставых дакументаў !!! Нешта з інтэрнэту, нешта з майго архіва, нешта ад У. Садоўскага (за што яму велізарная падзяка!!!):
1649 - Магілёўскі буквар; 1655 - 2 справаздачы маскавіцкага гарнізона наконт аблогі (дадатковыя мацерыялы па складу і колькасьці маскавіцкага гарнізона па СПАСЫЛЦЫ); 1822 - Магілёў у "Маляўнічай Расеі"; 1916 - успаміны А. А. Ўласава; газэта "Работніца і калгасніца Беларусі" №21 1936, №17 1937, №20 1938, №2 1941.

Very big update in Textual Archive !!! some docs from web, some from my collection and some from W. Sasowski (thanks a lot to him!!!):
1649 - ABC from Mohilew; 1655 - 2 relations from moskowit's troops during the siege; 1822 - Mohilew in "Painted Russia"; 1916 - memories of A. Wlasow; some sovyet newspapers "Belarusian Working and Farmgirl" №21 1936, №17 1937, №20 1938, №2 1941.

Мега большой апдейт в Архиве текстовых документов !!! Что-то из интернета, что-то из моего архива, что-то от В. Садовского (за что ему огромнейгая благодарность!!!):
1649 - Могилевский букварь; 1655 - 2 доклада московитского гарнизона на счет осады (дополнительные материалы по составу и количеству московитского гарнизона по ССЫЛКЕ); 1822 - Могилев в "Живописной России"; 1916 - воспоминания А. А. Власова; газнта "Работница и колхозница Беларуси" №21 1936, №17 1937, №20 1938, №2 1941.

1/24/2018

Update 24-01-2018 - сацыялістычны Магілёў

Чарговы вялікі апдэйт савецкага Магілёва. 4 фоткі 1977 ад пана Салаўёва (за што яму вялікі дзякуй!!!), одна фотка з ОК 1979, і адна яшчэ з інтэрнэта пачатка 1970х.
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

Next big update of sovyet Mogilev. 4 pics from 1977 (thanks a lot to mr. Solowyow!!!), one pic from 1979 and one from 1970.
All images are clickable and linking to original photos.

Очередной большой апдейт советского Могилева. Четыре фотки 1977 от О. Соловьева (за что ему огромное спасибо!!!), одна фотка 1979 из ОК, и просто из интернета нснимок начала 1970-х.
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

1/23/2018

Update 23-01-2018 - невядомы Ксаверы

2 неверагодных, цалкам унікальных здымка езуіцкага касьцёла! Падобнага амаль ніхто не бачыў нават сярод гісторыкаў! Першы здымак - прыкладна 1890 г., калі ўжо быў пабудаваны тэатр, але яшчэ няма гатэля "Францыя", на месцы якога па ранейшаму знаходзіліся гандлёвыя лаўкі. Другі здымак - адзіная вядомая на сёняшні дзень выява інтэр'ера Васкрасенскай царквы (раней касьцёл Ксаверыя), 1956 (з фататэкі Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору, за скан вялікі дзякуй У. Садоўскаму !!!). Ну і для параўнаньня чарговы здымак 1941 г. і даўно вядомы пасьляваенны здымак касьцёла (канчаткова разбураны вясной 1958). Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

Today i'll show You 2 unbelievable, completely unique photos of jesuit's chirch (after 1833 - Resurrection chirch). This pics ware unknown also for the most historic scientists of Mogilew. The first one is from ca. 1890 (the town theater was already done, but the famous hotel De France isn't there). The second one is from 1956 - the only one known image of interior of the chirch (scan from archive of Institution of art and ethnography, thanks a lot to W. Sadowski). And also a new pic from 1941 and one old photo from after war time to show how the chirch looks before it was ruined in 1958. All images are clickable and linking to original photos.

2 невероятных, полностью уникальных снимка костела иезуитов! Подобного почти никто не видел даже среди историков! Первый снимок - примерно 1890 г., когда уже был построен театр, но еще нет отеля "Франция", на месте окторого по прежнему еще находились торговые лавки. Второй снимок - единственное известное изображение интерьера Воскресенской церкви (до 1833 костел иезуитов), 1956 года (из фототеки Института искусствоведения, этнографии и фольклора, за скан огромное спасибо В. Садовскому !!!). Ну и для сравнения очередной снимок 1941 г. и давно известный послевоенный снимок костела (окончательно разрушен весной 1958). Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

1/18/2018

Update 18-01-2018 - Вароўскага 39

Выставіў нарэшце 2 здымка, якія даўно ляжалі сярод загадак. Дзякуючы пану Капёнкіну атрымалася прывязаць іх да мясцовасьці. І раптам будынак Вароўскага 39 атрымаў адразу 2 новыя выявы (+прывязку). Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

Have added 2 pics, wich were long time in questions. Thanks a lot to mr. Kapyonkin for research and help with recognizing of the place. The building of old pedagogical school get 2 new pics. All images are clickable and linking to original photos.

Наконец-то выставил 2 фотки, которые давно лежали в загадках. Благодаря А. Капёнкину удалось привязать их к карте. И здание Воровсского 39 неожиданно получило 2 новых снимка (и привязку). Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

1/15/2018

Update 15-01-2018 - сацыялістычны Магілёў

Вялікая падборка савецкага Магілёва. У архіў дакументаў трапілі сканы газэт 1930-х (за што дзякуй вялікі У. Садоўскаму), а ў альбомы нават абгортка ад цукеркі з Магілёва тых часоў. Плюс фоткі 1930-х і 50-х. Сярод якіх здымак парада, які я калісьці не набыў, бо не мог ніяк прывязаць гэты здымак да Магілёва. Цяпер, выпадкова, атрымалася вызначыць месца (ня ведаю, што за туман быў у мяне ў галаве раней), аднак страціў кантакты прадаўца : ( То выстаўляю прэўюшку, у надзее знайсьці ўладальніка.
А таксама мяне нечакана намініравалі на "Асобу года", то калі вы лічыце, што варта прагаласаваць за мае праэкты, пакіньце свой голас ПА СПАСЫЛЦЫ (выбраць у сьпісе намінанта і націснуць "галасаваць").
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

Big post with photos of sovyet Mogilev. Scans from newspapers from 1930-th and one candy paper from that time (thanks a lot to W. Sadowski). And some pics from 30th and 50th.
And also i was surprisely nominated to "Person of the year" award. So if You think, my projects are important, You can vote ON LINK.
All images are clickable and linking to original photos.

Большая подборка советского Могилева. В архив документов попали сканы газет 1930-х (за что огромное спасибо В. Садовскому), а в альбомы даже обертка от конфеты из Могилева тех времен. Плюс фотки 30-х и 50-х. Среди которых снимок парада, который я когда-то не купил, т.к. не мог никак привязать это фото к Могилеву. Теперь, случайно, удалось определить место (не знаю, что за туман был у меня в голове раньше), однак я потерял контакты продавца : ( Поэтому выставляю превьюшку, в надежде найти владельца.
А также меня неожиданного номинировали на "Человека года", так что если вы считаете, что стоит проголосовать за мои проекты, оставте свой голос ПО ССЫЛКЕ (выбрать номинанта из списка и нажать "голосовать").
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

1/12/2018

Update 11-01-2018 - здымкі 1915-18

Фоткі 1941 і 1944, палонныя чырвонаармейцы і палонныя немцы. Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

Photos from 1941 and 1844, sovyets and germans as prisoners of war. All images are clickable and linking to original photos.

Фотки 1941 и 1944, пленные красноармейцы и пленные немцы. Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

1/11/2018

Update 11-01-2018 - здымкі 1915-18

Некалькі даволі дрэнна якасных прэўюшак часоў стаўкі, каб зрабіць невялічкую паўзу паміж публікацыямі сацыялістычнага Магілёва. Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

Some preview pics from the time of the 1st World war in very bad quality. Just to make a break between sovyet fotos. All images are clickable and linking to original photos.

Несколько превьюшек времен ставки (в жутком качестве). Просто чтобы сделать паузу между публикациями Могилева социалистического. Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

1/08/2018

Update 05-01-2018 - цікавая гісторыя пачатка 1930х

Сёньня прадстаўляю вашай увазе нечаканы падарунак !!! Адзін добры чалавек з Піцера падзяліўся неверагодна прыгожым здымкам Магілёва са свайго сямейнага альбома, а таксама падрабязнымі ўспамінамі сваёй бабулі пра яе дзяцінства праведзенае ў Магілёве на пачатку 1930х (калі яе тату, вайскоўца, перавялі на службу ў Магілёў). Тэкст ужо заняў сваё ганаровае месца ў архіве дакументаў, і даступны па СПАСЫЛЦЫ. Усім прыемнага чытаньня.

Today i will post a big surprise !!! Some good guy from St. Petersburg send us one beautifull pic of Mogilev from his family album, and also shared a very interestion memories of his grandma about her childhood in Mogilev in the fisrt half of 1930th (her father was an army man and was moved to Mogilev). The text is already uploaded in textual archive and can be founded via the LINK.

Сегодня представляю вашему вниманию неожиданный подарок !!! Один хороший человек из Питера поделился невероятно красивым снимком Могилева из своего семейного альбома, а также подробными воспоминаниями своей бабушки о ее детстве проведенном в Могилеве в начале 1930х (когда ее папу, военного, перевели на службу в Могилев). Тест уже занял свое почетное место в архиве документов, и доступен по ССЫЛКЕ. Всем приятного чтения.

1/03/2018

Update 03-01-2018 - здымкі часоў стаўкі

Некалькі новых здымкаў часоў Першай сусьветнай. Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

Some new pics from the time of the 1st World war. All images are clickable and linking to original photos.

Несколько новых снимков времен Первой мировой. Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.

1/02/2018

Update 02-01-2018 - розныя здымкі

Некалькі новых здымкаў розных часоў: сталовая шоўкавай фабрыкі (1933), Дняпро (1941), скрыжаваньне Пушкіна-Астроўскага (1970-х), за што вялікі дзякуй Аляксандру Садавому, і нажаль маленькага памеру здымак мужчынскай гімназіі 1928 г. Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.

Some new pics from different times: the canteen of the artifical silk factory (1933), Dneper bank (1941), the cross of Pushkin and Ostrowski st. (1970s), great thanks for this pic to Alexander Sadovoy, and the men's gymnasium (1928). All images are clickable and linking to original photos.

Несколько новых снимков разных времен: столовая ЗИВ (1933), Днепр (1941), перекресток Пушкина и Островского (1970-е), за что огромное спасибо Александру Садовому, и к сожалению маленького размера снимок мужской гимназии 1928 г. Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.