10/30/2018

Update 30-10-2018 - навіны

Некалькі новых здымкаў часоў другой сусьветнай.
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.
І таксама ў блоге перакладаў чытаем апошні кавалак апісаньня Магілёва 1822 г. (габрэі, сельская гаспадарка і інш.): чытаць ТУТ !
І таксама запрашаю на супер выставу "Невядомы Магілёў: 1918", якая адкрыецца на Болдзіна 1 ужо заўтра !!! 31.10. у 17:00

Some new pics from 1941 and 1943.
All images are clickable and linking to original photos.
And on 31.10. in exhibition hall on Boldzina 1 starts an amazing exhibition "Unknown Mohilew 1918".

Несколько новых снимков военного времени.
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.
И еще в блоге переводов опубликована последняя часть описания Могилева 1822 г. (евреи, сельское хозяйство и др.): читать ТУТ !
И также приглашаю всех на супер выставку "Неизвестный Могилев: 1918", которая откроется на Болдина 1 уже завтра !!! 31.10. в 17:00

10/19/2018

Update 19-10-2018 - 1941 і 1822

Некалькі новых здымкаў 1941 г.
Усе здымкі клікабельныя і вядуць да арыгінальных выяваў.
І таксама ў блоге перакладаў чытаем перадапошні кавалак апісаньня Магілёва 1822 г. (падрабязнасьці жыцьця сялян, драўляная архітэктура і т.п.): чытаць ТУТ !
І таксама запрашаю на супер выставу "Невядомы Магілёў: 1918", якая адкрыецца на Баолдзіна 1, 31.10.

Some new pics from 1941.
All images are clickable and linking to original photos.
And on 31.10. in exhibition hall on Boldzina 1 starts an amazing exhibition "Unknown Mohilew 1918".

Несколько новых снимков 1941.
Все фотки кликабельные и ведут к оригинальным изображениям.
И еще в блоге переводов опубликована предпоследняя часть описания Могилева 1822 г. (подробности жизни крестьян, деревянная архитектура и т.д.): читать ТУТ !
И также приглашаю всех на супер выставку "Неизвестный Могилев: 1918", которая откроется на Болдина 1, 31.10.

10/12/2018

Update 12-10-2018 - усяго патрошкі

Зноўку велізарны дзякуй пану Казакову за дапамогу ў набыцьці новых аэраздымкаў !!!!
Публікуем наступныя 4 здымка: Задняпроўе 1941 і агульныя панарамы з большай вышыні восені 1943.
Дзякуючы гэтым здымкам таксама атрымалася нарэшце зрабіць дакладную прывязку вялікай серыі здымкаў з малавядомым казарменным комплексам, які раней памылкова адносіўся да Бярозаўскай вул.
І таксама ў блоге перакладаў апублікаваная другая частка апісаньня Магілёва 1822 г. (з неверагоднымі, раней невядомымі фактамі пра паўстаньне 1661 і іншыя старонкі гісторыі горада): чытаць ТУТ !

Thanks a lot to mr. Kazakow, who helped us to get many new aerials !!!!
Today we are posting next 4 of them: the airfield on Lupalawa and more, 1941-1943.

Снова огромнейшая благодарность господину Казакову за помощь в приобретении новых АФС!!!!
Публикуем следущие 4 снимка: Заднепровье 1941 и общие панорамы с большой высоты 1943.
Благодаря этим снимкам также наконец-то удалось сделать точную привязку большой серии снимков с малоизвестным казарменным комплексом, который раньше ошибочно относился к Березовской улице.
И еще в блоге переводом опубликована вторая часть описания Могилева 1822 г. (с невероятными, ранее неизвестными фактами о восстании 1661 и других страницах истории города: читать ТУТ !